Box Office

Box Office


 • 1 RAFADAN TAYFA GALAKTİK TAYFA RAFADAN TAYFA GALAKTİK TAYFA
  HAFTA: 3 SALON: 582
  HAFTALIK SEYİRCİ: 294.247
  GENEL SEYİRCİ: 1.388.730
 • 2 KUTSAL DAMACANA 4 KUTSAL DAMACANA 4
  HAFTA: 1 SALON: 460
  HAFTALIK SEYİRCİ: 211.050
  GENEL SEYİRCİ: 211.050
 • 3 AVATAR: SUYUN YOLU AVATAR: SUYUN YOLU
  HAFTA: 6 SALON: 460
  HAFTALIK SEYİRCİ: 95.533
  GENEL SEYİRCİ: 2.199.957
 • 4 İLLEGAL HAYATLAR İLLEGAL HAYATLAR
  HAFTA: 2 SALON: 309
  HAFTALIK SEYİRCİ: 95.209
  GENEL SEYİRCİ: 358.319
 • 5 49 49
  HAFTA: 1 SALON: 253
  HAFTALIK SEYİRCİ: 22.707
  GENEL SEYİRCİ: 22.707
 • 6 BENİM TATLI DÜŞ PERİM BENİM TATLI DÜŞ PERİM
  HAFTA: 1 SALON: 230
  HAFTALIK SEYİRCİ: 20.479
  GENEL SEYİRCİ: 720.479
 • 7 MUHTEŞEM KEDİ MAURICE MUHTEŞEM KEDİ MAURICE
  HAFTA: 1 SALON: 188
  HAFTALIK SEYİRCİ: 19.157
  GENEL SEYİRCİ: 19.157
 • 8 SERVET OPERASYONU SERVET OPERASYONU
  HAFTA: 2 SALON: 208
  HAFTALIK SEYİRCİ: 15.515
  GENEL SEYİRCİ: 90.397
 • 9 BABİL BABİL
  HAFTA: 1 SALON: 107
  HAFTALIK SEYİRCİ: 11.140
  GENEL SEYİRCİ: 11.140
 • 10 MEGAN MEGAN
  HAFTA: 2 SALON: 91
  HAFTALIK SEYİRCİ: 7.476
  GENEL SEYİRCİ: 37.123